ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨਰ

 • CNAS Accreditation certificate CNAS ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • CBTL authorization certificate CBTL ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Certificate of Acceptance Anbotek ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Anbotek
 • MiCOM Cert Revised Expiry Date 2023-Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Ltd MiCOM ਸਰਟ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 2023-ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਐਨਬੋਟੇਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ
 • SAA qualification authorization SAA ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ
 • Authorized by Hong Kong EMSD ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ EMSD ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ
 • German TUV-EMC authorization certificate ਜਰਮਨ TUV-EMC ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Qualification certificate for inspection and appraisal of import and export commodities ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Two integration management system evaluation certificate ਦੋ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Beijing car and home - third party laboratory accreditation certificate ਬੀਜਿੰਗ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ - ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • UL Lighting Witness Authorization Qualification UL ਲਾਈਟਿੰਗ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯੋਗਤਾ
 • Italy NB1282 authorization ਇਟਲੀ NB1282 ਅਧਿਕਾਰ
 • Korea KTC Partner Certificate ਕੋਰੀਆ KTC ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • DGM Authorization Certificate ਡੀਜੀਐਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • US CEC Energy Efficiency Authorization Certificate US CEC ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • CQC Subcontracted laboratory certificate CQC ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • CMA Accreditation Certification CMA ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
 • CCC Desiganated Laboratory Certificate CCC ਡਿਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Global-mark Authorization Certificate ਗਲੋਬਲ-ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • CPSC Laboratory Recognition Certificate CPSC ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • NVLAP Accreditation Certificate(EMC+RF) NVLAP ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (EMC+RF)
 • VOP-026 EU Accreditation Certificate VOP-026 EU ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • High-Tech Enterprise Certificate ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • Technology innovation fund for small and medium-sized technology-based enterprises ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ
 • Canada IC recognition certificate ਕੈਨੇਡਾ IC ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
 • FCC Accrediation FCC ਮਾਨਤਾ

ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

1

CNAS ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ CN

2

CNAS ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ EN

3

ਕੈਨੇਡਾ IC ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

4

ਗਲੋਬਲ-ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

5

CMA ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

6

VOP-026 EU ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

7

CPSC ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

8

ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

9

US CEC ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

10

CQC ਸਬ-ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

11

CCC ਡਿਜ਼ੀਗਨੇਟਿਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

12

ਡੀਜੀਐਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

13

NVLAP ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (EMC+RF)

14

NVLAP ਮਾਨਤਾ ਸਕੋਪ (EMC+RF)

15

ਜਰਮਨ TUV-EMC ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

16

UL ਲਾਈਟਿੰਗ ਗਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਯੋਗਤਾ

17

ਕੋਰੀਆ KTC ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

18

ਇਟਲੀ NB1282 ਅਧਿਕਾਰ

19

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਫੰਡ

20

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ EMSD ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ

21

FCC ਮਾਨਤਾ

22

SAA ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ

23

ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

24

CBTL ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

25

ਬੀਜਿੰਗ ਕਾਰ ਅਤੇ ਘਰ - ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

26

MiCOM ਸਰਟ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 2023-ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਐਨਬੋਟੇਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਲਿਮਿਟੇਡ

27

ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ Anbotek

28

ਦੋ ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ